Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία OkeanOne Shiprepairs & Marine Services S.A (εφεξής «OkeanOne» ή «Εταιρεία») που λειτουργεί στον ιστότοπο www.okeanone.com  (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα www.okeanone.com.

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία με την επωνυμία OkeanOne Shiprepairs & Marine Services S.A (εφεξής «OkeanOne» ή «Εταιρεία»), με γραφειο στην Ελλαδα στην Ναυαρχου Νοταρα 144, Πειραιας 18536 και ΑΦΜ 996928269 ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ .  Η Okeanone στα πλαίσια της λειτουργίας της Ιστοσελίδας της επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς για την οποία επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Ποιοί άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς, όπως αυτές συλλέγονται από την OkeanOne;

Εκτός από την ίδια την OkeanOne πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η OkeanOne τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η OkeanOne.

Τί είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η OkeanOne κατά τη επίσκεψη σάς στον Ιστοσελίδα;

Κατά την επίσκεψη σας η OkeanOne συλλέγει από εσάς πληροφορίες που σας αφορούν, όπως διεύθυνση IP. Πληροφορίες που σας αφορούν μπορεί να λαμβάνει και κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα με τη μορφή cookies.

Γιατί προβαίνει η OkeanOne στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της OkeanOne και στα πλαίσια βελτιστοποίησης της χρήσης της ιστοσελίδας και προκειμένου να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς εσάς.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η OkeanOne θα επεξεργαστεί  αυτές τις πληροφορίες να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς εσάς, μέσω της αποστολής ερωτηματολογίου ικανοποίησης.  Πληροφορίες σχετικές με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα δύνανται να συλλεχθούν, ούτως ώστε η OkeanOne να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας.  Αν στο μέλλον, η  OkeanOne χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν, η Εταιρεία θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η OkeanOne αυτές τις πληροφορίες;

Η OkeanOne θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή ή από την ημερομηνία που συμπληρωθήκαν τα σχετικά στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του ΓΚΠΔ έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η OkeanOne.  Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα:

  • να ζητήσετε από την OkeanOne πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους,
  • να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή (και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας) στην επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και
  • να εξασφαλίζει η OkeanOne τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν: i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και iii) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία που συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στη OkeanOne σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δικαίωμα φορητότητας).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την OkeanOne στο email info@okeanone.com

Πώς μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην εποπτεύουσα αρχή;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ ή της σχετικής ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον Ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Τί είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Τα Cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο Cookie.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies;

Τα Cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές. Ταυτόχρονα με τα Cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Τέτοιου είδους αναλυτικά Cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο μας και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια μάρκετινγκ που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει τα Cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια Cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη  Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα Cookies απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Γνωστοποιήσεις Cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα:  Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των Cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα Cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά Cookies», «τα analytics Cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις Cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 23 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των Cookies.

Είδη Cookies Πηγή  Σκοπός  Λήξη Μπλοκάρισμα
Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της OkeanOne (Cookies του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας)
Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5 του ν. 3471/2006) OkeanOne Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της Ιστοσελίδας. Tα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για το σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας με το κλείσιμο του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα (έξοδος από την Ιστοσελίδα).

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies για την βελτίωση της Ιστοσελίδας (Performance Cookies) OkeanOne Αυτά τα Cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και της χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε εάν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να «τρέξει» τα μικρά προγράμματα της Ιστοσελίδας (τα λεγόμενα «scripts»), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην Ιστοσελίδα. Τα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της OkeanOne και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Analytics Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/ χρήστες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω Cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Remarketing Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των διαφημίσεων ή την παρακολούθηση της επιτυχίας τους. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας.  Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας. H εταιρεία «GoDaddy»[1] (η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και στην οποία είναι εγκατεστημένα ο(οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας) χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, η OkeanOne δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω Διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την OkeanOne και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies δεν ισχύει. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies:

OkeanOne Shiprepairs & Marine Services S.A

Στοιχεια επικοινωνιας info@okeanone.com

2104292623

[1] https://www.godaddy.com/